40. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika

Pobuda za razpravo o problematiki COVID-19 in iskanje optimalnih rešitev za naprej

Po izteku epidemije COVID-19 je smotrno narediti pregled nad njenimi posledicami na najpomembnejših družbenih področjih in analizirati ukrepe, ki so bili  sprejeti, ter na podlagi različnih stališč poiskati predloge rešitev in usmeritve za naprej za obdobje po COVID-19. Prav tako analiza sprejetih ukrepov lahko privede do oblikovanja izhodišč strategije, kako bi bilo smotrno ravnati ob morebitni ponovitvi epidemije. Razviti sistem IJS omogoča signifikanten dvig kvalitete v obvladovanju epidemije, zato je pomembno, da s tem sistemom/orodjem seznanimo predvsem strokovne službe, pa tudi javnost. Sistem je namenjen slovenskim in evropskim ministrstvom za zdravje. Način dela bo analiza in predstavitev raznih pogledov z znanstveno-strokovnimi pristopi, kar bo omogočalo odločevalcem boljšo osnovo za bodoče ravnanje.

Video in foto: Milan Skledar /S-tv

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane