46. letni posvet zadružnikov

Tiskalniku prijazna oblika

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca nagovoril slovenske zadružnike na tradicionalnem 46. posvetu v Portorožu

Za pravičnejšo verigo "od vil do vilic"

Portorož, 12. marec 2019

V Portorožu v teh dneh potekajo tradicionalni dnevi slovenskih zadružnikov. Otvoritveni pozdrav je imel tudi predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca, ki je v svojem nagovoru poudaril, da je slovensko zadružništvo 57 let kasneje še vedno eden najpomembnejših stebrov slovenskega kmetijstva, pa tudi obrti in ostalih povezanih gospodarskih panog. Danes ostaja v ospredju tehnološki razvoj, pomladitev kmetij, krepitev povezovanja in trajnostno kmetovanje. Prav zato Državni svet RS podpira prizadevanja v smeri krepitve sposobnosti ne le preživetja temveč nadaljnje rasti slovenskega podeželja. Kot zagovorniki interesov kmetov v Državnem svetu spremljamo razvoj kmetijske politike in s predlaganimi ukrepi, pobudami in na vlado naslovljenimi vprašanji izboljšujemo njihov položaj. "Prav zadružništvo je tisto, ki lahko v panogi kmetijstva v bistveno v večji meri kot do sedaj prevzame vlogo nosilca tehnološkega razvoja in inovacij, digitalizacije in avtomatizacije, predvsem pa prepotrebnih mehanizmov sodobnega menedžmenta. S povezovanjem in koncentracijo ponudbe lahko zadruge postanete bistveno bolj pomemben člen v obvladovanju kmetijskih trgov, zadružno dobro organizirana ponudba pa lahko v bistveno večji meri prispeva tudi k uravnavanju bolj pravičnih razmerij znotraj verige "od vil do vilic", v kateri je kmetovo delo velikokrat postavljeno v nezavidljiv in prepogosto že kar poniževalen položaj.", je bil jasen predsednik Kovšca.

Nagovor predsednika Alojza Kovšce: 46. letni posvet zadružnikov

Foto: Milan Skledar

-- video placeholder --

Copyright 2018, Vse pravice pridržane