46. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Državni svet Republike Slovenije se je v sredo, 7. 12. 2016 sestal na 46. redni seji, ki se je tokrat odvijala na terenu. Na povabilo župana občine Polzela so se sestali v tej občini. Državni svetnice in svetniki so med drugim so razpravljali o predlogu Zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v Občini Hoče – Slivnica (ZZPISI) – nujni postopek, EPA 1616-VII in ga potrdili. Seznanili so se z Letnim poročilom upravljanja kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2015, EPA 1533-VII. Sprejeli so Pobudo za sprejem zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena, četrtega odstavka 62. člena, prvega stavka prvega odstavka 63. člena in drugega odstavka 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16). Na dnevnem redu je so bili tudi Usposabljanje na temo etike, integritete in lobiranja, obravnava zaključkov Posveta o dolgotrajni oskrbi in Terminski program dela Državnega sveta za leto 2017.

-- video placeholder --

Copyright 2013, Vse pravice pridržane