46. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika

Na 46. seji Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport, so v četrtek, 18. novembra 2021, razpravljali o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N), skrajšani postopek, EPA 2102-VIII.

Video in foto: Milan Skledar/S-tv

Copyright 2018, Vse pravice pridržane