47. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Državni svet Republike Slovenije se je v sredo, 18 januarja 2017, sestal na 47. redni seji, na kateri je med drugim obravnaval Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2D) – nujni postopek, EPA 1703- VII. Ob koncu razprave je izglasoval proceduralni predlog Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, da glede na razpravo v pristojni komisiji Državnega sveta in na seji Državnega sveta o omenjenem predlogu glasuje na eni od svojih prihodnjih sej. Obravnaval je tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2B) - druga obravnava, EPA 1566- VII in ga podprl. Državni svetnice in svetniki so razpravljali tudi o Predlogu zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI) – druga obravnava, EPA 1651- VII in ga prav tako podprli. Na dnevnem redu je bil tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1J) - druga obravnava, EPA 1680-VII, ki so ga podprli. Ob koncu so se seznanili tudi s Poročilom o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2015, EPA 1672-VII.

-- video placeholder --
-- video placeholder --

Copyright 2013, Vse pravice pridržane