48. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Državni svet se je v torek, 7. 2. 2017, sestal na 48. redni seji in med drugim obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-A) - druga obravnava, EPA 1567-VII in ga podprl. Državni svetnice in svetniki so obravnavali tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1J) - druga obravnava, EPA 1662-VII in ga podprli. Podprli so tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF-F) - skrajšani postopek, EPA 1688-VII, Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2C) - skrajšani postopek, EPA 1690-VII in Predlog zakona o osebni asistenci (ZOA) - druga obravnava, EPA 1630-VII. Državni svet je obravnaval tudi Predlog Zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti 86., 86. a in 109. člena Zakona o medijih s predlogom za začasno zadržanje in ga potrdil. Ob koncu je obravnaval tudi poročilo o Delu Državnega sveta za leto 2016 in zaključke posveta Vloga državnih pravobranilcev v luči reforme.

-- video placeholder --
-- video placeholder --

Copyright 2013, Vse pravice pridržane