49. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Državni svet Republike Slovenije se je v sredo, 15. 3. 2017, sestal na 49. redni seji in se med drugim seznanil z Letnimi poročili Evropskega računskega sodišča za leto 2015, ter Delovnim programom Evropske komisije za leto 2017 in Belo knjigo o prihodnosti EU. Državni svetnice in svetniki so obravnavali tudi Predlog družinskega zakonika (DZ) – druga obravnava, EPA 1682-VII in ga podprli. Podprli so tudi Predlog zakona o vajeništvu (ZVaj) - druga obravnava, EPA 1711-VII. in sicer z amandmajem. Državni svet je sprejel Pobudo za sprejem dopolnitve Zahteve za oceno ustavnosti 86. člena in 87. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter 190. in 191. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, seznanil se je s Sedemnajstim poročilom o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2013, 2014 in 2015, EPA 1707-VII, ob koncu pa še obravnaval zaključke treh posvetov, ki so se odvijali v Državnem svetu in sicer: Vajeništvo – pot do kakovostnega kadra, Javna raba slovenščine: stanje, zakonodajne rešitve in strategija ter Reorganizacija centrov za socialno delo.

-- video placeholder --
-- video placeholder --

Copyright 2013, Vse pravice pridržane