5. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svet je na 5. seji obravnaval Predlog resolucije energetskega koncepta Slovenije (ReEKS), Predlog resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028 (ReNPDZ18–28), Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-B), Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR-D), Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1C), Predlog zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg) in sprejel Terminski program dela Državnega sveta od maja do decembra 2018.

V nadaljevanju so državni svetniki podprli pobude Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport in Interesne skupine lokalnih interesov glede sredstev za opravljanje plačanega pripravništva in Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede saditve medovitih rastlin na javnih površinah. Podprli so pobude državnih svetnikov mag. Marka Zidanška glede porabe sredstev iz naslova prispevkov za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, Igorja Antauerja glede izdaje potrdil A1 o čezmejnem izvajanju storitev, Branka Tomažiča glede označevanja kruha in Borisa Šuštaršiča glede pravne ureditve statusa invalidov – funkcionarjev ter vprašanji državnih svetnikov Franca Goloba v zvezi z reševanjem vlog za podukrep M19.2 v okviru Programa razvoja podeželja v programskem obdobju 2014-2020 in Franca Goloba glede sofinanciranja umetniških programov.

Video in foto: Milan Skledar /S-tv

Sklepi s 5. redne seje

Video S-tv / 5. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Video na youtube: 5. redna seja Državnega sveta

-- video placeholder --

Copyright 2018, Vse pravice pridržane