50. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Državni svet Republike Slovenije se je v sredo, 12. 4. 2017, sestal na 50. redni seji, na kateri se je med drugim seznanil z Osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2017-2018. Obravnaval je Predlog zakona o športu (ZŠpo-1) - druga obravnava, EPA 1691-VII in ga podprl. Na dnevnem redu je bil tudi Predlog zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT) - nujni postopek, EPA 1878-VII, ki pa ga je Državni svet umaknil na predlog Interesne skupine lokalnih interesov, ki je predlagala, da bi v okviru razprave o tem vprašanju prisluhnili tudi skupini okrog dr. Janeza Duhovnika, katere predlog za izgradnjo drugega tira je veliko cenejši. Državni svetnice in svetniki so podprli Predlog zakona o spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2017 (ZRPPR1015-B) - skrajšani postopek, EPA 1805-VII. Podpore ni dobil Predlog zakona o državnem odvetništvu (ZDOdv) - druga obravnava, EPA 1718-VII. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-C) – skrajšani postopek, EPA 1806-VII pa je dobil podporo Državnega sveta.

-- video placeholder --
-- video placeholder --

Copyright 2013, Vse pravice pridržane