51. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Državni svet Republike Slovenije se je v sredo, 17. 5. 2017, sestal na 51. redni seji, na kateri je med drugim obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-A) – nujni postopek, EPA 1890-VII , ki ga ni podprl. Prav tako ni podprl Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1C) - skrajšani postopek, EPA 1861-VII. Na dnevnem redu je bil tudi Predlog zakona o probaciji (ZPro) - druga obravnava, EPA 1849-VII. Pristojna komisija Državnega sveta je predlog podprla, državni svetnice in svetniki na seji pa ga niso, kar pomeni, da Državni svet nima menja. Državni svet se je seznanil tudi z več poročili in sicer: s Skupnim poročilom o delu državnih tožilstev za leto 2016, EPA 1898-VII, z Letnim poročilom o poslovanju Specializiranega državnega tožilstva za leto 2016, EPA 1768-VII, z Letnim poročilom o poslovanju Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu RS (Posebni oddelek) za leto 2016, EPA 1767-VII in Rednim letnim poročilom Zagovornika načela enakosti za leto 2016, EPA 1916-VII.

-- video placeholder --
-- video placeholder --

Copyright 2013, Vse pravice pridržane