52. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Državni svet Republike Slovenije se je v sredo, 14. 6. 2017 sestal na 52. redni seji, na kateri je med drugim razpravljal o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N) - druga obravnava, EPA 1894-VII in ga podprl. Na dnevnem redu je bil tudi Predlog zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ) - druga obravnava, EPA 1914-VII, ki je tudi dobil podporo. Državni svetnice in svetniki so obravnavali tudi Priporočilo v zvezi z učinkovitim izvajanjem Zakona o Triglavskem narodnem parku, EPA 1830-VII in ob tem sprejeli dva sklepa:
1.Vlada naj v državnem proračunu za leto 2017 ter v Načrtu razvojnih programov za naslednja leta zagotovi ustrezna denarna sredstva za izvajanje 10. in 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku.
2.Vlada naj v skladu z Načrtom upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016–2025 zagotovi sodelovanje vseh vpletenih resornih ministrstev pri izvajanju 10. in 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku.

Državni svet se je tudi seznanil s tremi letnimi poročili in sicer:
z Letnim poročilom Banke Slovenije za leto 2016 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 2016 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančnim načrtom Banke Slovenije za leto 2017, EPA 1939-VII
z Letnim poročilom Komisije za preprečevanje korupcije za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 in Ocena stanja, EPA 2003-VII in
z Letnim poročilom o delu policije za 2016, EPA 2002-VII.

Državni svetnice in svetniki so ob koncu obravnavali še Zaključke posveta Prenova kulturno-političnega modela in jih potrdili.

Video in foto: Milan Skledar/S-tv

-- video placeholder --
-- video placeholder --

Copyright 2013, Vse pravice pridržane