54. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Državni svet se je v sredo, 13. 9. 2017, sestal na 54. redni seji, na kateri je med drugim obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A) - druga obravnava, EPA 1984-VII, ki so ga državni svetnice in svetniki podprli. Podprli so tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-H) - druga obravnava, EPA 2015-VII. Podpore so bili deležni tudi: Predlog zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) – druga obravnava, EPA 2001-VII, Predlog gradbenega zakona (GZ) – druga obravnava, EPA 1985-VII in Predlog zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) – druga obravnava, EPA 1983-VII. Državni svet pa ni podprl Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-G) - skrajšani postopek, EPA 2133-VII. Državni svet se je tudi seznanil z Letnim poročilom Odbora za finančno stabilnost za leto 2016, EPA 2088-VII in ob koncu sprejel Predlog finančnega in kadrovskega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leti 2018 in 2019.

Video in foto: Milan Skledar/S-tv

-- video placeholder --
-- video placeholder --

Copyright 2013, Vse pravice pridržane