57. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Državni svet Republike Slovenije se je v sredo, 6. 12. 2017, sestal na 57. redni seji in predvidoma zadnji v V. sklicu drugega doma slovenskega parlamenta. Med drugim je obravnaval Predlog zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-1) – druga obravnava, EPA 2323-VII in ga podprl. Podpore je bil deležen tudi Predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) – druga obravnava, EPA 2138-VII Državni svetnice in svetniki so obravnavali tudi Pobudo za sprejem Predloga zakona o vračilu denarnih sredstev v Republiko Slovenijo iz posameznih davčnih oaz in jo podprli. Na dnevnem redu je bila tudi Pobuda za sprejem Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16), ki je dobila podporo. Državni svet je obravnaval tudi Zaključke posveta Tretji pas na slovenskih avtocestah – nujnost takojšnje izgradnje ali dolgoročni projekt? Ob koncu pa se je seznanil s Poročilom o delu Državnega sveta za leto 2017 in Poročilom o delu Državnega sveta v V. mandatu in oba sprejel.

Video in foto: Milan Skledar/S-tv

-- video placeholder --

Copyright 2013, Vse pravice pridržane