6. srečanje Izvršnega odbora Konference o prihodnosti Evrope

Tiskalniku prijazna oblika

V ponedeljek, 19. julija 2021, se je predsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve Bojan Kekec udeležil 6. srečanja Izvršnega odbora Konference o prihodnosti Evrope (KOPE), ki je teklo prek avdio-video konference. Na srečanju, ki je obravnavalo dopolnitev Poslovnika KOPE, dopolnjene modalitete za organizacijo panelov evropskih državljanov, delovne skupine plenarnega zasedanja in skupni komunikacijski načrt, je predstavil stališča predsednikov odborov nacionalnih parlamentov Evropske unije za evropske zadeve, kot so bila izražena na petkovem neformalnem srečanju, katerega gostitelj je bil. Državni svetnik Kekec je potrdil parlamentarno podporo k dopolnitvi 16. člena Poslovnika KOPE, s katerim se veča število delegatov lokalnih in regionalnih oblasti ter socialnih partnerjev v plenarnem zasedanju Konference.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane