62. državno tekmovanje oračev Slovenije in 24. državno tekmovanje dijakov biotehniških šol v oranju

Tiskalniku prijazna oblika

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca se je 7. septembra 2018 udeležil svečanega odprtja 62. državnega tekmovanja oračev Slovenije in 24. državnega tekmovanja dijakov biotehniških šol v oranju, kjer je tudi nagovoril navzoče.

"Kmetijstvo je danes dejavnost, ki omogoča, da tudi na podeželju ostajajo in nastajajo nova delovna mesta. Na ta način ima podeželje prihodnost, ki sloni na mladih," je poudaril predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in povedal, da Slovencev niso obdržala mesta, ampak je Slovence in slovenski rod obdržalo trdno, neomajno podeželje.

V okviru 62. državnega tekmovanja oračev v Razvanju v Mariboru je zasedala tudi komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je na svoji terenski seji namenila pozornost obravnavi poročila o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov v lanskem letu. Seje so se ob članih komisije udeležili tudi direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, Irena Šinko, državna sekretarka Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Tanja Strniša in predsednik Državnega sveta, Alojz Kovšca.

Video in foto: Milan Skledar

-- video placeholder --

Copyright 2018, Vse pravice pridržane