8. izredna seja Državnega sveta RS

Državni svet RS sprejel veto na Zakon o zdravilih

Državni svet Republike Slovenije se je v torek, 11. februarja, sestal na 8. izredni seji in na zahtevo skupine državnih svetnikov s prvopodpisanim Dragom Ščernjavičem razpravljal o predlogu odložilnega veta na Zakon o zdravilih (ZZdr-2), EPA 1508-VI. Državni svetniki so predlog za odložilni veto sprejeli.

-- video placeholder --

Pobudniki veta ugotavljajo, da 105. člen Zakona o zdravilih širi pogoje kateri subjekt je lahko veletrgovec z zdravili. V praksi je to dejavnost, ki je že sedaj stroškovno in cenovno nepregledna in tako kot je opredeljena bo v prakso vnesena še večja zmeda in neobvladljiva razmerja na trgu z zdravili kar bo samo poviševalo stroške in še večji pritisk na povečanje cen zdravil. Ugotavljajo tudi, da 153. člen Zakona o zdravilih prenaša pristojnosti za izvajanje uradne kontrole kakovosti iz JAZMP na novoustanovljeni Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Z navedenimi ugotovitvami in pripombami so bila 28. 1. 2014 dana pisna opozorila in predlogi koalicijskim poslanskim skupinam Državnega zbora RS in na seji Državnega sveta RS 11. 12. 2013 s strani predstavnika sindikata, kakšne negativne posledice bo lahko imel predvideni prenos pristojnosti izvajanja uradne kontrolne kakovosti iz Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju: JAZMP) na novoustanovljeni Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju: NLZOH). Ugotavljajo, da pripombe in opozorila k Predlogu zakona o zdravilih niso bila upoštevana.

Copyright 2013, Vse pravice pridržane