9. SREČANJE SKUPINE ZA SKUPNI PARLAMENTARNI NADZOR EUROPOLA

Tiskalniku prijazna oblika

V Bruslju 25. in 26. 10. 2021 v okviru parlamentarne dimenzije slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije teče 9. srečanje skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola. Z Državnega sveta se srečanja udeležujeta državna svetnika Samer Khalil in Bojana Potočan, ki srečanju tudi sopredseduje. Tokratno srečanje zaradi še vedno aktualnih razsežnosti covid-19 poteka v hibridni obliki. 

Skupina je pooblaščena za politično spremljanje dejavnosti Europola, nadzor nad proračunskimi vidiki dejavnosti Europola, strukturno organizacijo Europola in potencialno ustanovitev novih enot in specializiranih centrov ter razpravo o splošnih zadevah v zvezi z dejavnostmi Europola. 

Udeležence so v uvodu nagovorili vsi trije predsedujoči Juan Fernando López Aguilar, vodja delegacije Evropskega parlamenta, Nik Prebil, vodja delegacije Državnega zbora Republike Slovenije v JPSG in Bojana Potočan, vodja delegacije Državnega sveta Republike Slovenije v JPSG. Udeleženci so si izmenjali stališča glede Europolovih aktivnostih med marcem in septembrom 2021 in osnutku Europolovega večletnega programskega načrta 2022-2024. Ta je sledila uvodnim predstavitvam izvršne direktorice Europola, Catherine De Bolle in Wojciecha Wiewiórowskega, evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Pisne prispevke sta posredovala tudi Oliver Rüâ, predsednik Europolovega upravnega odbora in François Pellegrini, vodja Europolovega odbora za sodelovanje. 

V nadaljevanju srečanja bosta udeležence nagovorila Ylva Johansson, Evropska komisarka za notranje zadeve, in Aleš Hojs, slovenski minister za notranje zadeve. Sledili bosta dve vsebinski razpravi, ki ju bosta vodila slovenski vodji delegacij v JPSG. Prva se bo osredotočila na kibernetski kriminal v EU s poudarkom na spletnih zlorabah otrok in sodelovanju s tretjimi državami, osebami zasebnega prava in nevladnimi organizacijami. Kot osrednji govorci bodo nastopili Fernando Ruiz, vodja Operacijske enote pri Evropskem centru za kibernetsko kriminaliteto Europola, Oliver Odini, namestnik generalnega direktorja Generalnega direktorata Evropske komisije za migracije in notranje zadeve, Robert Tekavec, vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto v Sektorju za splošno kriminaliteto na Upravi slovenske kriminalistične policije in Andrej Motl, predstavnik slovenskega Centra za varnejši internet. Druga tematska razprava bo namenjena obravnavi finančnega kriminala in korupcije ter zaščiti finančnih interesov Evropske unije. Zbrane bodo nagovorili Burkhard Muhl, vodja Evropskega centra za finančni in gospodarski kriminal pri Evropolu, Frédéric Baab, Evropski javni tožilec in Nicholas Franssen, svetovalec na nizozemskem Ministrstvu za pravosodje in varnost.   

Zaščita finančnih interesov Evropske unije mora biti po mnenju Potočanove ena od glavnih prioritet. Za dosego tega cilja so potrebni številni mednarodni in medinstitucionalni napori. Na najbolj osnovni ravni je ključno, da prav vsak posameznik, ki razpolaga s sredstvi Evropske unije, ravna po načelih etike in integritete. Poleg tega je treba zagotoviti učinkovito preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje finančnih prevar, korupcije in drugih nepravilnosti. Za to je nujno vzpostaviti sistematičen pristop, kar zahteva simultano uporabo številnih metod odkrivanja in preiskovanja. Nujno si je treba prizadevati, tako Potočanova, predvsem za čim bolj učinkovito čezmejno odkrivanje in pregon finančnega kriminala in korupcije, za kar je nujno zlasti usklajeno in učinkovito delovanje ter medinstitucionalno sodelovanje na mednarodni in nacionalni ravni. Šele z vzpostavljenim trdnim in stabilnim sistemom upravljanja in kontrol, ki preprečuje, odkriva in odpravlja finančne nepravilnosti in goljufije, lahko dosežemo dobre rezultate. EU financira številne programe in projekte, ki izboljšujejo vsakodnevno življenje evropskih državljanov. Nepravilna poraba sredstev iz proračuna EU in izogibanje plačilu davkov in dajatev, ki se stekajo v proračun EU, tako  neposredno oškodujeta tudi državljane EU in slabita celotno evropsko vez, ki jo je v času kriz, ki smo jim priča, treba kar najbolj zavarovati in negovati. Skupaj smo odgovorni za zaščito finančnih interesov EU in le vsi skupaj lahko zagotovimo učinkovit boj proti goljufijam. Za uresničevanje skupne odgovornosti pa moramo predvsem redno in poglobljeno sodelovati.

Na srečanju bodo udeležencem predstavljeni tudi zaključki Delovne skupine o odprtih vprašanjih glede možnih sprememb Poslovnika JPSG; če bo doseženo soglasje, bodo tudi sprejete. 

Naslednje srečanje je v okviru francoskega predsedovanja Svetu EU predvideno 1. marca 2022. 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane