Brez setve ne bo žetve!

Tiskalniku prijazna oblika

Ob nujnih ukrepih za omejevanje širjenja bolezni COVID-19 smo spoznali, kako zelo je naša družba odvisna od uvoza.

Najprej je bilo to opaziti pri oskrbi z zaščitno opremo, takoj za tem pa pri oskrbi z živili. Na splošno Slovenija ni samozadostna glede pridelave hrane oz. osnovnih kmetijskih izdelkov. Izjema so nekatera živila živalskega izvora, medtem ko je oskrba z žiti, zelenjavo in sadjem zelo nizka. Pozivam Vlado in vse pristojne organe, da  z vso resnostjo pristopijo k dolgoročnemu reševanju težav oskrbe prebivalstva s hrano tako, da pripravijo ukrepe za večjo samooskrbo. Trenutno je nujna podpora kmetom pri nabavi semen in sadik za letošnjo sezono.

Težava pa ni le dostopnost semen, pač pa tudi likvidnost kmetijskih gospodarstev. Z zapiranjem šol, vrtcev, gostinskih obratov in hotelov ter prenehanjem turistične dejavnosti na nekaterih kmetijah, so se prilivi, potrebni za nakup semena in drugega repromateriala, močno zmanjšali.

Foto: Milan Skledar

Branko Tomažič - Brez setve ne bo žetve

Copyright 2018, Vse pravice pridržane