Delegacija Državnega sveta na obisku pri Zadružni zvezi Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in državna svetnika Cvetko Zupančič in Branko Tomažič so obiskali Zadružno zvezo Slovenije (ZZS). Na pogovoru, ki je bil namenjen zlasti krepitvi sodelovanja med Državnim svetom in predstavniki interesov slovenskega kmetijstva, jim je predsednik ZZS Borut Florjančič predstavil načrt aktivnosti zadruge v naslednjih nekaj letih, ki bo temeljil zlasti na digitalni transformaciji zadrug.

Sogovorniki so bili enotnega mnenja, da je hrana ključna za prihodnost in da smo kot država v preteklosti naredili veliko strateških napak ter zamudili številne poslovne priložnosti. Zadružna zveza Slovenije, ki prostovoljno združuje zadruge po vsej Sloveniji, se zaveda, da lahko le s povezovanjem poveča konkurenčnost svojih članov na širšem nacionalnem, evropskem in globalnem trgu. Opolnomočenje zadrug, nujna digitalizacija ter razvoj blagovnih znamk bodo tudi osrednja tema tradicionalnega letnega kongresa ZZS.

Državni svet je kot zastopnik interesov kmetijstva ves čas aktiven in odziven pri reševanju kmetijske problematike. Želja, da se okrepi sodelovanje in da se v sam proces priprave zakonodaje vključi vse relevantne deležnike, tako ostaja še naprej skupna tako Državnemu svetu kot Zadružni zvezi Slovenije. Med ključnimi skupnimi nalogami so poleg priprave zakonodajnih iniciativ zelo pomembni in odmevni tudi posveti oz. javne predstavitve v Državnem svetu. Odzivi na odprte zakonodajne predloge so različni, različna so tudi pričakovanja, zato je treba voditi odprt dialog z vsemi relevantnimi predstavniki kmetijstva in politike že v času začetka priprave sprememb zakonodaje, so si bili še enotni sogovorniki.

Foto: Milan Skledar

Copyright 2018, Vse pravice pridržane