Dr. Ivan Kristan postal častni predsednik Društva državnih svetnikov

Tiskalniku prijazna oblika

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca se je 20. marca 2019, po končani seji Državnega sveta, udeležil občnega zbora Društva državnih svetnikov in nagovoril člane društva.

Na občnem zboru so obravnavali več procesnih in vsebinskih točk. V uvodnem pozdravu je predsednik društva Mitja Bervar zaželel toplo dobrodošlico zbranim udeležencem. Opozoril je na številne aktualne in kompleksne teme, s katerimi bi se lahko ukvarjali  v društvu v naslednjih štirih letih. Zbor nekdanjih in sedanjih državnih svetnikov si želi tudi v nadaljevanju krepiti te vezi, mogoče celo na športnem ali kulturnem področju. Alojz Kovšca je poudaril, da gre za pozitiven prenos vodenja Državnega sveta s strani vseh dosedanjih predsedujočih. V trenutni sestavi se gradi zlasti na pripravi zakonodajnih iniciativ ter okrepljenem dialogu s civilno družbo, je izpostavil aktualni predsednik DS RS. Mag. Blaž Kavčič je spregovoril o vse večji in vse bolj pomembni vlogi Državnega sveta, ki pridobiva ne le na veljavi, temveč tudi na ugledu, zato je ukinitev tega organa neprimerna in neutemeljena politična agenda posameznih političnih strank, ki zgubljajo na veljavi.

Dr. Ivan Kristan je ob tej slovesni priložnosti kot prvi predsednik Državnega sveta prejel posebno priznanje častnega predsednika Društva državnih svetnikov za razvoj dvodomnosti, parlamentarizma in demokracije.

Foto: Milan Skledar

Copyright 2018, Vse pravice pridržane