Državna svetnica na Srečanju skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola 

Tiskalniku prijazna oblika

V Evropskem parlamentu v Bruslju je med 24. in 25. septembrom 2018 Srečanje skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola. Skupina je pooblaščena za politično spremljanje dejavnosti Europola, nadzor nad proračunskimi vidiki dejavnosti Europola, strukturno organizacijo Europola in potencialno ustanovitev novih enot in specializiranih centrov ter razpravo o splošnih zadevah v zvezi z dejavnostmi Europola. Z Državnega sveta Republike Slovenije se srečanja udeležuje članica Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve in Komisije za državno ureditev Bojana Potočan. 

Na srečanju teče izmenjava mnenj glede osnutka Europolovega večletnega programskega načrta 2019–2021 in aktivnostih upravnega odbora Europola. 
V nadaljevanju bodo prisotni razpravljali o varstvu temeljnih pravic in svoboščin fizičnih oseb, zlasti varstvu osebnih podatkov pri Europolovih aktivnostih ter Europolovem prispevku k boju proti finančnemu kriminalu, odvzemu premoženjske koristi in pranju denarja. 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane