Državni svet podal zahtevo za oceno ustavnosti Sprememb proračuna RS za leto 2022

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svet je na 51. redni seji 11. 5. 2022 podal zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 187/2021) in 3. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21) v delu, ki se nanaša na finančne načrte neodvisnih ustavnih organov (Državni svet, Ustavno sodišče, Računsko sodišče in Varuh človekovih pravic). Državni svet je namreč ugotovil, da je v Proračunu za 2022 nižji znesek od usklajenega, o čemer Državni svet ni bil seznanjen. S tem je Vlada RS grobo posegla v že usklajen finančni načrt Državnega sveta in ravnala v nasprotju z odločbo Ustavnega sodišča U-I-474/18. Zato Državni svet poziva Ustavno sodišče, da prouči kršitev 2. in 3. člena Ustave in ugotovi, da so Sprememba proračuna Republike Slovenije za leto 2022 v neskladju z Ustavo. Ker uporaba omenjenih zakonskih določb resno posega v avtonomijo neodvisnih ustavnih organov in jim onemogoča izvrševanje svojih ustavnih in zakonskih pristojnosti, Državni svet zahteva prednostno obravnavo.

Zahteva Državnega sveta

Copyright 2018, Vse pravice pridržane