Državni svet sprejel Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1F)

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svet je na 32. seji 16. 9. 2020 sprejel Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1F). Gre za obširen nabor sprememb in dopolnitev, ki so nastale na podlagi pregleda aktualnosti določb Poslovnika Državnega sveta. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na ugotavljanje sklepčnosti z novo glasovalno napravo, ki je bila vgrajena v dvorano Državnega sveta po njeni prenovi, na organizacijo posvetov, ki jim Državni svet kot povezovalni člen med politiko in civilno družbo pripisuje velik pomen, imenovanje predstavnikov Državnega sveta v organizacije, institucije in delovne skupine ipd. Poleg tega so v nabor vključene tudi druge manjše nujne spremembe določb Poslovnika, za katere se je izkazalo, da niso skladne z obstoječo prakso – npr. določbe glede posredovanja obravnavanih gradiv, kadar državni svetnik ni prisoten na seji, glede vrstnega reda govorcev v primeru odločanja o odložilnem vetu, glede pisanja magnetogramov, glede sprejemanja kadrovskega načrta, glede plačila za delo članov Državnega sveta, glede objave aktov, glede subjektov, ki lahko postavijo pobude in vprašanja na seji Državnega sveta in roka za njihovo vložitev. 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane