Državni svet umika novelo Zakona o interventnem odvzemu osebkov rjavega medveda in volka iz narave iz zakonodajnega postopka

Tiskalniku prijazna oblika

Na 12. izredni in 3. korespondenčni seji Državnega sveta predlagali umik novele Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave iz zakonodajne procedure

Državni svet umika Zakon o interventnem odstrelu rjavega medveda in volka iz zakonodajne postopka Na predlog predsednika Državnega sveta Alojza Kovšce je potekala 12. izredna in 3. korespondenčna seja Državnega sveta, na kateri so državne svetnice in svetniki odločali o umiku novele Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave iz zakonodajnega postopka.

Razlog za umik iz zakonodajne procedure, ki ga je podprlo 29 državnih svetnikov, 2 sta bila proti, je odločitev Ustavnega sodišča z dne 9. aprila 2020, da se omenjeni zakon razveljavi, saj ocenjuje, da se je z zakonskim predlogom, ki ga je v zakonodajni postopek vložil Državni svet, kršilo 3. člen Ustave o delitvi oblasti oz. da gre pri tem za neskladje s tem načelom. Kot so v odločbi še zapisali, Ustavno sodišče ni preizkušalo drugih zatrjevanih protiustavnosti s strani pobudnikov ocene ustavnosti, Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij in Društva za ohranjanje naravne dediščine Slovenije. Državni svetniki so se na podlagi 66. člena Poslovnika Državnega sveta odločili za umik novele tega zakona iz zakonodajnega postopka, ker je ta z razveljavitvijo Ustavnega sodišča postal brezpredmeten. Ob tem predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca poudarja, da »Državni svet obžaluje, da je s presojo Ustavnega sodišča prišlo do situacije, ki pomeni pravzaprav asimetrično odločitev. Problematika ostaja odprta, status quo pa na koncu ne bo dober ne za človeka ne za prostoživeče živali. Namreč Ustavno sodišče je presodilo zgolj to, da pravna rešitev za regulacijo sobivanja človeka in zveri ni vzdržna. S tem pa ni ne odstranilo ne razrešilo perečega konflikta. Tako smo se znašli znova na začetku zgodbe, ki ima poleg etične in strokovne razsežnosti čedalje pomembnejšo politično konotacijo.«

Video in foto: Milan Skledar/S-tv

Alojz Kovšca, predsednik DS RS - izjava o Zakonu o interventnem odvzemu medveda in volka iz narave

-- video placeholder --

Copyright 2018, Vse pravice pridržane