DRŽAVNI SVET ZA UKINITEV NEZDRUŽLJIVOSTI OPRAVLJANJA POSLANSKE IN ŽUPANSKE FUNKCIJE

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svet je na 45. redni seji sprejel zakonodajno iniciativo, i se nanaša na Zakon o poslancih. Zakonodajna iniciativa predlaga ukinitev nezdružljivosti hkratnega opravljanja poslanske in županske (podžupanske) funkcije, ki po mnenju Državnega sveta nima ne ustavne in ne zakonske podlage. Državni svet je poudaril, da številne države teh funkcij nimajo ločenih, v slovenski zakonodaji pa je prišlo do sprememb 2011, ko je bila ukinjena možnost opravljanja obeh funkcij hkrati. Spreminja se 10. člen Zakona o poslancih in črta njegov 2. odstavek, ki prepoveduje hkratno opravljanje obeh funkcij.

Po mnenju Državnega sveta bi imela možnost opravljanja obeh funkcij hkrati pozitivne učinke na dogajanje v političnem prostoru. Župani so tisti, ki so nosilci razvoja v svojih okoljih in se ukvarjajo s podobnimi težavami, ki jih morajo konkretno reševati. S ponovno možnostjo vključitve županov v Državni zbor bi bilo sodelovanje med različnimi poslanskimi skupinami olajšano, kar lahko prispeva k večjemu sodelovanju med različnimi političnimi opcijami. Predlagano rešitev podpirata tudi 2 lokalni združenji - Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije. Državni svet je izpostavil, da predlog zakona sledi temeljnim ustavnim načelom s področja lokalne samouprave in delitve oblasti. Delitev oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno je urejena v 3. členu Ustave. Iz navedenih ustavnih določil jasno izhaja, da Ustava v nobenem delu med delitev oblasti ne »meša« lokalne samouprave. Na drugi strani jasno določa samostojnost lokalne samouprave, kar že samo po sebi kaže na to, da do nedopustnega mešanja funkcije župana (kot ene samostojnih funkcij lokalne samouprave) in funkcije poslanca (kot predstavnika zakonodajne veje oblasti na državni ravni) ne more priti.

Zakonodajna iniciativa

Copyright 2018, Vse pravice pridržane