Državni zbor sprejel zakon o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra, ki ga je v zakonodajni postopek vložil Državni svet

Tiskalniku prijazna oblika

Državni zbor je sprejel Zakon o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 15. 1. 2008. Predlog zakona, ki naslavlja problematiko posledic administrativnega izbrisa kapitalskih družb in prenosa njihovih obveznosti na družbenike in delničarje, je v zakonodajni postopek vložil Državni svet. Zgodba je stara več kot dvajset let, vendar se njene posledice kažejo še danes. Zakon o finančnem poslovanju podjetij iz 1999 je namreč zaobšel eno temeljnih načel korporativnega prava, da za dolgove kapitalske družbe odgovarja družba sama. Posledično so na družbenike prešle obveznosti izbrisanih družb, ki so zaradi plačevanja obveznosti izbrisanih družb ostali brez premoženja in so jim bili zarubljeni dohodki. V zakonodajnem postopku je bilo vloženih več amandmajev, s katerimi je bil spremenjen prvotno predviden postopek, drugače opredeljeni upravičenci in dodane varovalke zaradi preprečevanja možnosti zlorab, vendar tudi tako spremenjen zakon še vedno zasleduje temeljni cilj predloga, da se odpravijo krivice in vsaj delno sanira škoda, ki je bila povzročena zaradi zakonske domneve, na podlagi katere so obveznosti izbrisanih kapitalskih družb neomejeno prešle na družbenike.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane