Interdisciplinarni inženirski problemi in predlogi rešitev pri gradnji dvotirne železnice Koper-Divača

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svet Republike Slovenije in Slovenska inženirska zveza skupaj z inženirskimi zvezami strokovnih panog so 16. aprila 2018 pripravili posvet z naslovom Interdisciplinarni inženirski problemi in predlogi rešitev pri gradnji dvotirne železnice Koper-Divača.

Kamera in foto: Milan Skledar
Vabilo: Interdisciplinarni inženirski problemi in predlogi rešitev pri gradnji dvotirne železnice Koper-Divača

-- video placeholder --

Copyright 2018, Vse pravice pridržane