IZJAVA MESECA: Bojan Kekec, državni svetnik

Tiskalniku prijazna oblika

Bojan Kekec
 v razpravi na 16. redni seji Državnega sveta pri obravnavi Poročila EK za Slovenijo 2019

"Slovenija se trenutno nahaja v ugodnem položaju zaradi izrazito izvozno usmerjenega gospodarstva in naložb, ki poganjajo solidno gospodarsko rast. Ugodne razmere se kažejo tudi  na svetovnih finančnih trgih. Vendar se v evropskem prostoru že napoveduje ohalajanje gospodarstva, ki se bo v določenem časovnem zamiku odrazilo tudi pri nas, zaradi česar se bo nujno potrebno lotiti nujnih strukturnih reform. V poročilu semestra  pa je naša država poleg pohval za okrevanje gospodarstva in finančnega sektorja dobila nekatera pomembna priporočila predvsem zaradi  neizvajanja reform na področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe in pokojnin. Slab napredek je zaznan tudi na področju javnega naročanja ter zaposlovanju starejših in manj usposobljenih delavcev. Poročilo opozarja tudi na slabo kakovost zraka v nekaterih slovenskih mestih, nedokončanih projektih s področja odvajanja odpadnih voda in slabemu stanju naše železniške infrastrukture. Nakazani so tudi cilji naslednje finančne perspektive 2021-2027, kjer si mora Slovenija svoj delež razvojnega denarja še dokončno izpogajati."

Foto: Milan Skledar

Copyright 2018, Vse pravice pridržane