Izjava predsednika Državnega sveta Alojza Kovšce po seji Sveta za nacionalno varnost

Tiskalniku prijazna oblika

Svet se sooča s krizno situacijo, ki ji ni para v novejši svetovni zgodovini, koronavirus je presegel vsa pesimistična pričakovanja. Hitrost širjenja virusa, posledice na zdravje ljudi, posledice na gospodarstva posameznih držav ali pa sveta kot globalnega gospodarstva, so enormne. Izbruhi, ki smo jih podcenjevali in jih nismo v pravi meri predvideli, niti preventivno obdelali, se nezadržno širijo. Slovenija, ki je vpeta v globalne gospodarske tokove, bo neizogibno čutila velike posledice. Vlada RS je sprejela vrsto ukrepov, s katerimi se posledice širjenja virusa omejujejo, obenem pa se zajezi hitro širjenje virusa, vendar nič izmed teh ukreppov ne more pomagati, če se državljani RS ne obnašamo odgovorno, če ne sprejmemo resnosti tveganja in se ne obnašamo samozaščitno.

Državni svet v teh pogojih funkcionira brez kakšnih velikih omejitev, državne svetnice in državni svetniki opravljajo svoje delo od doma, službe, ki so nujne za delovanje Državnega sveta pa funkcionirajo na kraju samem: v parlamentu RS. Odločitve, ki jih sprejemamo, so večinoma usmerjene v krizno situacijo in iskanje rešitev za premagovanje kriznih razmer, ob tem zelo dobro sodelujemo z Vlado RS in Državnim zborom, državne svetnice in svetniki bodo vso svojo svetniško odgovornost in vse svoje naloge opravljali do nadaljnjega.  Upam, da se nas virus izogne in da bomo v polni sestavi odločali o vseh vprašanjih iz naslova pristojnosti Državnega sveta.

Vsem ljudem bi rad sporočil, da virus, ki se tokrat širi po svetu, ni nedolžen, da nobeno opozorilo in upoštevanje opozorila ni odveč in da vsako lahkomiselno ravnanje ne ogroža samo posameznika, ki tako ravna, ampak tudi vse ljudi okoli njega. 

Video in foto: Milan Skledar /S-TV

-- video placeholder --

Copyright 2018, Vse pravice pridržane