Izzivi kohezijske politike v novi finančni perspektivi

Tiskalniku prijazna oblika

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca se je udeležil pogovora o izzivih kohezijske politike v novi finančni perspektivi in uvodoma nagovoril navzoče. Panelna diskusija je potekala ob obisku Odbora Evropskega parlamenta za regionalni razvoj. Sodelovali so tudi poslanci Evropskega parlamenta, predstavniki vlade, kohezijskih regij in lokalnih skupnosti. 

Med drugim je predsednik Kovšca opozoril, da se na ravni lokalnih skupnosti kot posebej velik problem kaže bistvena slabost vseh dosedanjih politik, in sicer: centralizirano odločanje v povezavi z razdrobljenim financiranjem, prenormiranostjo in prepočasnostjo oziroma premajhno odzivnostjo državnih organov pri prilagajanju prostorske zakonodaje in operativnega izvajanja določb, da bi lahko lokalne skupnosti izvajale svoje razvojne aktivnosti. Dodal je, da je že Državni svet opozoril na sistemsko oviro, saj Slovenija nima pokrajin, zato so težave pri pripravi večjih regijskih projektov.  Izpostavil je, da bodo občine glede na svoje finančno stanje brez sprememb sistema financiranja v prihodnje tudi težko zagotavljale lasten delež sredstev za sofinanciranje projektov. Brez zadostnih razvojnih sredstev bo država tehnološko, kreativno in inovativno vse bolj zaostajala in bo potisnjena na margine uspešnih evropskih družb. Kovšca se je zavzel za  bolj stabilno financiranje lokalnih skupnosti in zgodnje oblikovanje strateških programov za črpanje sredstev.

Kamerain fotografije: Milan Skledar /S-tv

Govor predsednika Državnega sveta

-- video placeholder --

Copyright 2018, Vse pravice pridržane