Javna predstavitev in posvet o desetih zahtevah za družbeno odgovornost

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svet Republike Slovenije in Gibanje za družbeno odgovornost sta 1. februarja 2018 organizirala posvet z naslovom Deset zahtev za družbeno odgovornost, na katerem so govorci predstavili Listino z 10 zahtevami za družbeno odgovornost. Posvet sta odprla predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in vodja Gibanja za družbeno odgovornost dr. Rado Bohinc. Sledile so predstavitve zahtev za družbeno odgovornost, in sicer:

- družbena odgovornost do prihodnjih rodov, dr. Stane Pejovnik in ak. dr. Vito Turk:

Prispevek PejovnikPrispevek Turk

- družbena odgovornost do starejših in do bolnih, družbena odgovornost do enakopravnosti spolov, dr. Zvone Vodovnik in mag Anita Hrast:

Prispevek Hrast

- družbena odgovornost do dela (postopna odprava prekarnega dela), dr. Ivan Svetlik in Črt Poglajen:

Prispevek Svetlik

- družbena odgovornost do delavcev (vrnitev družbene veljave delu), dr. Živko Bergant in dr. Rado Bohinc:

Prispevek BergantPrispevek Bohinc

- družbena odgovornost do gospodarske in razvojne politike in do podjetništva, dr. Maks Tajnikar in dr. Roberto Biloslavo:

Prispevek Biloslavo

- družbeno odgovorno korporacijsko upravljanje, korporacijsko upravljanje v bankah, ddr. Matjaž Mulej in dr. Mejra Festić:

Prispevek MulejPrispevek Festić

- družbeno odgovorno upravljanje javnega premoženja, dr. Bogo Kovač in dr. Anja Strojin Štampar:

Prispevek Strojin

- družbeno odgovorno javno upravljanje, ddr. Rudi Rizman in dr. Miran Mihelčič:

Prispevek MihelčičPrispevek Rizman

- družbena odgovorna zunanja in varnostna politika, dr. Anton Bebler in dr. Ivan Kristan,

- družbena odgovornost do zgodovine, dr. Niko Toš.

Video in foto: Pia in Milan Skledar/S-TV
Deset zahtev za družbeno odgovornost
Vabilo na posvet: Deset zahtev za družbeno odgovornost
Nagovor predsednika DS: Deset zahtev za družbeno odgovornost

-- video placeholder --

Copyright 2018, Vse pravice pridržane