Javna tribuna na temo bega kadrov in razvojnih projektov med Dravo in Muro

Tiskalniku prijazna oblika

Ptuj, 18. junij 2021

Državni svet kot častni pokrovitelj sodeluje na javni tribuni Ustanove dr. Antona Trstenjaka in Mestne občine Ptuj v Dominikanskem samostanu na Ptuju, ki so se ga udeležili poleg predsednika Alojza Kovšce tudi državni svetniki Branko Šumenjak, Rajko Fajt in dr. Matjaž Gams. “SLO potrebuje decentralizacijo tudi na področju izobraževalnega sistema in vodenja gospodarskih politik. Rešitve potrebujemo hitro, saj nam grozi huda kadrovska kriza.”, je v uvodnem pozdravu poudaril predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca,

Osrednja nit posveta je bilo orisati možnost policentričnega razvoja višjega in visokošolskega prostora med Dravo in Muro. Razpravljalci so največ vsebine namenili analizi obstoječega stanja ter problematiki bega kadrov z vidika zmožnosti izvedbe celovitih razvojnih programov s poudarkom na agroživilstvu in kmetijstvu. Županja Ptuja Nuša Gajšek je izpostavila, da Ptuj ne gosti ta posvet po naključju, saj so v zgodovini že vlekli voz razvoja in zakaj ga ne bi tudi v prihodnje. Na posvetu so predstavili kar nekaj primerov dobrih praks, svojo vizijo razvoja podpornih inštitucij kot učinkovit inštrument za zajezitev bega kadrov pa je predstavil tudi direktor ZRS Bistra Ptuj dr. Štefan Čelan.

Foto: Patricija Šašek

Copyright 2018, Vse pravice pridržane