Konferenca o prihodnosti Evrope - Tretje plenarno zasedanje

Tiskalniku prijazna oblika

Predsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve, državni svetnik Bojan Kekec, se je med 20. in 22. januarjem 2022 v Strasbourgu kot član slovenske delegacije udeležil tretjega plenarnega zasedanja Konference o prihodnosti Evrope, ki je potekala v Evropskem Parlamentu. Plenarnega zasedanja Konference sta se udeležila tudi dva preostala člana delegacije Republike Slovenije, poslanca Državnega zbora mag. Branko Grims in g. Nik Prebil.

V četrtek, 20. januarja 2022, se je državni svetnik Bojan Kekec udeležil sestanka komponente nacionalnih parlamentov, kjer so si delegati izmenjali stališča glede dnevnega reda plenarnega zasedanja, priporočil, sprejetih na drugem evropskem državljanskem panelu »Evropska demokracija / Vrednote in pravice, vladavina prava in varnost«, ter priporočil, osnovanih na tretjem evropskem državljanskem panelu »Podnebne spremembe in okolje / Zdravje«. V petek, 21. januarja 2022, je potekalo četrto srečanje delovne skupine »Podnebne spremembe in okolje«, katerega se je ponovno udeležil državni svetnik Kekec. Uvodoma so državljani predstavili poročilo o evropskih državljanskih panelih in nacionalnih državljanskih panelih, sledila pa je razprava o pripravljenih priporočilih, ki so se dotikala tem »kmetijstvo, pridelava hrane, biološka raznolikost in onesnaževanje«, »energija, transport in podnebne spremembe«, »trajnostna poraba in proizvodnja« ter »informacije, ozaveščenost in dialog«.

Po sestanku delovnih skupin se je pričelo tretje plenarno zasedanje Konference. V otvoritvenem delu so sopredsedujoči Konferenci (član Evropskega Parlamenta Guy Verhofstadt, državni sekretar Francije za evropske zadeve Clement Beaune in evropska komisarka Dubravka Šuica) in udeleženci konference z govori in minuto tišine počastili preminulega predsednika Evropskega Parlamenta Davida Sassolija. Pred pričetkom vsebinskega dela Konference so ponovno poudarili, da je treba na podlagi predlogov državljanskih panelov sprejeti konkretne zaključke. Prvemu vsebinskemu delu Konference, ki je naslovil temo »Vrednote in pravice, vladavina prava in varnost«, je predsedoval francoski državni sekretar za evropske zadeve Clement Beaune. V razpravi so udeleženci izpostavili predvsem pomembnost temeljnih evropskih vrednot, ki so zbirka nacionalnih vrednot in k spoštovanju katerih so se zavezale vse države članice, pomembnost vladavine prava, skupni boj proti diskriminaciji, nujnost svobode medijev in zaščite pred dezinformacijami ter tudi vzpostavitev zaščite pred hibridnimi in kibernetskimi napadi ter nezakonitimi migracijami. Drugemu vsebinskemu delu Konference, ki se je pričel v soboto, 22. januarja 2022 in je naslovil temo »Evropska demokracija«, je predsedoval evropski poslanec Guy Verhofstadt. V razpravi je bilo poudarjeno, da je treba državljane do večje mere vključiti v demokratične in druge odločevalske procese, okrepiti demokratično legitimnost in zagotoviti trajno, močno demokracijo. Tretji vsebinski del Konference je naslovil temo »Podnebne spremembe in okolje«, predsedovala pa mu je evropska komisarka Dubravka Šuica. Razprava je obravnavala več tem, in sicer potrebo po takojšnjih in ambicioznih ukrepih, zagotavljanje poštene tranzicije, nujnost razvoja trajnostnega kmetijstva in želja po nadaljnjem ozaveščanju širše javnosti o zadevni problematiki. V tem delu plenarnega zasedanja je imel svoje misli priložnost deliti tudi državni svetnik Bojan Kekec, ki je izrazil zadovoljstvo glede dela delovne skupine in priporočil evropskega državljanskega panela. Na podlagi načela »misli globalno, deluj lokalno« je zbrane opozoril na pomembnost lokalne pridelave hrane na majhnih kmetijah, ki predstavlja temelj lokalne samooskrbe, ter na prednostni zelenega kmetijstva. Delil je še primer dobre prakse iz Novega mesta, kjer se je uspešen projekt zbiranja odpadnega gospodinjskega olja in njegovega predelovanja v bio-disel razvil v projekt prilagoditve tovornjakov za zbiranje odpadkov na pogon na prav ta bio-disel, hkrati pa je dobil tudi izobraževalno komponento v osnovnih šolah, kjer so učenci iz odpadnega olja izdelovali dišeče sveče. Svoje besede je podal tudi poslanec Državnega zbora Nik Prebil, ki je udeležence pozval, da politike in cilje varovanja okolja vključijo tudi v zunanjo politiko EU. Sledil je še zadnji vsebinski del Konference, ki je obravnaval temo »Zdravje«, ter izmenjava stališč z drugimi deležniki, in sicer predstavniki držav Zahodnega Balkana in predstavniki različnih verskih skupnosti.

Foto: Katarina Živec/Državni svet

Video: EP multimedia portal

Copyright 2018, Vse pravice pridržane