Konferenca predsednikov parlamentov EU v Tallinu

Tiskalniku prijazna oblika

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca se je 23. in 24. aprila udeležil Konference predsednikov parlamentov EU v Tallinu. Na konferenci, katere glavni tematiki sta bili prihodnost Evropske unije ter skupna varnost in obramba, je predsednik izpostavil, da se je Evropska unija vnovič znašla na razpotju. Lani smo namreč skupaj obeležili 60-obletnico podpisa Rimske pogodbe, s katero so se države zavezale k povezovanju in obnovitvi evropskega kontinenta po grozotah dveh svetovnih vojn, obenem pa je ena izmed držav članic prvič sprožila postopek za izstop iz Evropske unije na podlagi 50. člena PEU. Opozoril je, da je objava Bele knjige o prihodnosti Evropske unije sprožila številne razprave v državah članicah o možnih scenarijih za njen nadaljnji razvoj.

Nasprotuje t. i. Ideji o “Evropski uniji dveh ali več hitrosti”, saj bi ta botovala k neenakosti med državami članicami, rahljala enotnost Evropske unije in spodkopala temelje, na katerih je zasnovana Evropska unija. Poudaril je, da bo odločitev o prihodnosti Evropske unije vplivala tudi na finančno perspektivo po letu 2020. Zavedati se moramo, da bo več sredstev treba nameniti skupni obrambi, obenem pa najti način, da se ohrani višina sredstev, namenjenih kohezijski politiki, ki že vrsto let prispeva k zmanjševanju razlik med razvitimi in nerazvitimi regijami v Evropski uniji. V luči razreševanja vprašanja ilegalnih migracij je predlagal parlamentarno sodelovanje s tretjimi državami (državami izvora in t. i. tranzitnimi državami) pri čemer eno izmed možnosti za sodelovanje predstavlja ravno sodelovanje Združenja evropskih senatov in Združenje arabskih in afriških senatov. Opozoril je tudi na nujnost stabilizacije regije Zahodnega Balkana in na večjo aktivnost Evropske unije na tem področju, ki je ne le zaželjena, temveč nujna. Za konec je poudaril še spoštovanje vladavine prava in mednarodnopravnih zavez v vseh državah članicah.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane