Korespondenčno o ključnih kadrovskih točkah

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svet je zaradi izrednih razmer, ki vladajo v državi v zvezi s koronavirusom, izvedel 11. izredno sejo korespondenčno. Obravnavali so štiri točke dnevnega reda, med katerimi so imenovali svojega predstavnika v Statistični svet RS. Dosedanjemu predstavniku mandat poteče aprila, Tomaž Horvat pa bo to delo opravljal v prihodnjih štirih letih. Na korespondenčni seji so državni svetniki sprejeli tudi sklep, da se državnemu svetniku Borisu Popoviču ne prizna imunitete in se tako lahko nadaljuje kazenski postopek proti njemu na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Sodišče je namreč na Državni svet naslovilo zahtevo za dovoljenje glede nadaljevanja kazenskega postopka zoper Popoviča.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane