Maša zadušnica za prof. dr. Franceta Bernika

Tiskalniku prijazna oblika

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca se je s soprogo Stanko Kajfež Kovšca, 13. maja 2020, v ljubljanski Stolnici sv. Nikolaja, udeležil maše zadušnice za prof. dr. Franceta Bernika.

France Bernik, slovenski literarni zgodovinar, pisatelj in akademik, se je rodil 13. maj 1927, v Zapužah pri Begunjah na Gorenjskem, umrl pa 27. april 2020 v Ljubljani.

Leta 1951 je diplomiral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je bil nato do leta 1957 asistent za slovensko literarno zgodovino na Oddelku za slovanske jezike in književnosti; tistega leta je bil izključen iz univerze iz političnih razlogov. Leta 1960 je nato pridobil doktorat literarnih znanosti. Naslednje leto se je zaposlil pri Slovenski matici, kjer je bil tajnik, od 1964 pa tudi urednik. Leta 1972 je postal znanstveni sodelavec (od 1977 znanstveni svetnik) Inštituta za literature pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (zdaj Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU), kjer je vodil Sekcijo za slovensko literarno zgodovino. Filozofska fakulteta ga je leta 1971 izvolila v nazivnega docenta, leta 1977 v izrednega in leta 1984 v rednega profesorja zgodovine slovenske književnosti. Po smrti Antona Ocvirka je leta 1981 prevzel urejanje Zbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev (do leta 2010 je v tej zbirki pod njegovim uredništvom izšlo več kot 200 knjig).

Bil je gostujoči profesor na univerzah v Celovcu, Trstu, Giessnu, Marburgu, Göttingenu, Münstru, Würzburgu, Mannheimu, Dresdnu, Trierju in v Frankfurtu na Majni.

Leta 1983 je postal izredni, leta 1987 pa redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti v razredu za filološke in literarne vede (1988-92 je bil tudi tajnik tega razreda). Med letoma 1992 in 2002 je bil predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Leta 1993 je postal redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti in leta 1996 član senata te ustanove (do 2010). Leta 1994 je postal dopisni član Hrvaške akademije znanosti in umetnosti, leta 1999 pa redni član Mediteranske akademije (Neapelj). Leta 2003 je postal dopisni član Akademije znanosti v Göttingenu in redni član Leibniz – Sozietät (Berlin).

Njegov brat, Janez Bernik, je bil slikar in prav tako akademik.

Za svoje zasluge je France Bernik prejel številna slovenska in tudi državna mednarodna priznanja in nagrade, med njimi tudi listino o imenovanju za viteza komendatorja: 'Eques commendator ordinis sancti Gregorii Magni', ki mu jo je 20. januarja leta 1997 v Vatikanu podelil papež Janez Pavel II.

Foto: Milan Skledar

Copyright 2018, Vse pravice pridržane