Medved in volk bosta še pustošila po slovenskem podeželju in ogrožala ljudi, tudi na račun US RS

Tiskalniku prijazna oblika

Odziv državnega svetnika Branka Tomažiča na odločbo Ustavnega sodišča U-I-194/19, ki je razveljavilo Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (ZIOMVN): 

"Ne strinjam se z obrazložitvijo Ustavnega sodišča RS, da zakon prevzema naloge izvršilne in sodne oblasti. Argument bi moral iti v smeri pojasnila in obrazložitve namena zakona. Predlog zakona ni bil v ničemer drugačen od načina sprejemanja drugih zakonov, a se US prej na to ni odzvalo. Poleg tega bi v uvodu navedel tudi dejstvo, da se je s predlogom zakona želelo zagotoviti tudi možnost vključevanja vse prizadete javnosti, ne samo dela te javnosti, kar pa je tudi eno od ustavnih načel."

Celoten odgovor državnega svetnika Branka Tomažoča si lahko preberete na spodnji povezavi.

Foto: Milan Skledar

Odgovor na Ustavno odločbo

Copyright 2018, Vse pravice pridržane