Mesto kinologije v sodobni družbi - problemi in izzivi

Tiskalniku prijazna oblika

V Državnem svetu je 7. oktobra 2021 v soorganizaciji s Kinološko zvezo Slovenije potekal posvet »Mesto kinologije v sodobni družbi – problemi in izzivi«. Sodelujoči so predstavili mesto kinologije v današnji družbi in potrebe oziroma izzive, ki jih je treba v prihodnje urediti tudi na zakonodajni ravni.

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca je poudaril družbeni pomen že stoletnega delovanja Kinološke zveze Slovenije, predsednik Kinološke Zveze Slovenije Štefan Šinko pa je izpostavil nekatere projekte in težave, s katerimi se Kinološka zveza Slovenije sooča pri svojem delovanju. Vidni člani Kinološke zveze Slovenije so v nadaljevanju podrobneje predstavili področja, na katerih delujejo, in podali konkretne predloge za ureditev posameznih področij. Sašo Cvek je predstavil predlog šolanja psov za življenje v urbanih okoljih na način, da se dvigne odgovornost in širi kinološka kultura med prebivalstvom in se omogoči dostopnost šolanja psov širši javnosti na način, ki psu in lastniku omogoča osnovna znanja za sobivanje v urbanem okolju. Andreja Novak je izpostavila problematiko davčne zakonodaje, ki pri obdavčitvi ne ločuje etične – ljubiteljske vzreje od komercialne vzreje in pobudo Kinološka zveza, da se tudi v slovenski zakonodaji določil prag, do katerega bi se štelo, da je vzreja ljubiteljska in od katerega naprej bi bila vzreja komercialna in obdavčena. Prof. dr. Peter Dovč je predstavil možnost šolanja psov za odkrivanje Covid-19 pozitivnih oseb, na način povezovanja kinologije z medicino in raziskovalno dejavnostjo s ciljem v kratkem času pregledati večje število ljudi (npr. na prireditvah, na letališčih) in s tem razbremeniti strokovne osebe, ki potem lahko izvedejo testiranja samo na manjšem številu oseb. Izpostavil je tudi potrebo po specializiranem kinološkem znanju v okviru visokošolskega izobraževanja. Predstavil je tudi potrebo po izrecni vključenosti reševalnih psov v sistem zaščite, reševanja in pomoči tudi na zakonodajni ravni. Ian Martin Koštomaj je predstavil pomen lovskih psov kot posrednih izvajalcev javne službe in predlagal, da se lovski psi in njihovo delovanje ustrezno opredeli v Zakonu o divjadi in lovstvu in Zakonu o zaščiti živali.

Razpravljavci so izpostavili, da je treba zagotoviti možnost šolanja psov in njihovih vodnikov tudi v času izrednih razmer, kot je epidemija Covid-19 in omogočiti čim širše - morda celo brezplačno - izobraževanje, ki bi se lahko krilo iz »kinološkega evra«. Kinologija ima v Sloveniji dolgo tradicijo, je pa pred njo veliko izzivov za nadaljnje delovanje in razvoj, zato je treba izpostaviti težave in dileme in jih ustrezno urediti, da bo njeno delovanje tudi v prihodnje v dobrobit celotne družbe.

Vabilo in program: Mesto kinologije v sodobni družbi - problemi in izzivi

Povzetki predstavitve: Mesto kinologije v sodobni družbi - problemi in izzivi

Video in foto: Milan Skledar /S-tv

Copyright 2018, Vse pravice pridržane