Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021

Tiskalniku prijazna oblika

Predstavitev Resolucije "Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021" in sprememb zemljiške politike

Državni svet Republike Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta 28. maja 2019, v dvorani Državnega sveta pripravila predstavitev Resolucije "Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021" in sprememb zemljiške politike.

Z resolucijo je začrtana razvojna usmeritev slovenske pridelave in predelave hrane ter povezanega podeželskega prostora, kot strateški dokument pa predstavlja podlago za prihodnjo pripravo nacionalnih ukrepov in za izvajanje Skupne kmetijske politike po 2020.
Vizija razvoja poudarja pomen konkurenčne pridelave in predelave hrane, trajnostno upravljanje z naravnimi viri, z modernizacijo in podjetniškim pristopom pa se zagotavlja kakovostnejše življenje,dvig gospodarske aktivnosti na podeželju in krepitev prenosa znanja.
Sestavni del resolucije predstavljajo zakonske spremembe kmetijske zemljiške politike.

Nagovor predsednika DS: Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021

Video in foto: Milan Skledar /S-tv

-- video placeholder --

Copyright 2018, Vse pravice pridržane