Naslovimo prekarnost za boljši jutri

Tiskalniku prijazna oblika

Prekarnost je velik in kompleksen izziv

Ljubljana, 19. 4. 2019

V sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo v Državnem svetu RS pripravili posvet z naslovom: Naslovimo prekarnost za boljši jutri. Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in ministrica mag. Ksenija Klampfer sta poudarila, da gre za kompleksno problematiko, ki potrebuje okvirne in sistemske rešitve, hkrati pa mora v proces priprave zakonskih rešitev vključiti široko paleto deležnikov. Na posvetu so bili predstavljeni vmesni izsledki raziskovalnega projekta MAPA, ki je v multidisciplinarni analizi obravnavala prekarno delo s pravnega, ekonomskega, socialnega in zdravstveno varnostnega vidika. Na plenarnem delu so bile izpostavljene teme, kot so družbena odgovornost in vloga gospodarstva pri odpravi prekarnosti, kaj definira prekarno delo, posledice za mlade, trendi v 21. stoletju ter opozorila glede zlorab prekarnega dela s strani sonikalnih organizacij ... Kako lahko v praksi pripomoremo k večji kakovosti delovnih mest, pa je bila tema zaključne okrogle mize, na kateri so sodelovali tudi državna svetnica Lidija Jerkič in državna svetnika Igor Antauer ter Jože Smole.

Zaključki posveta bodo zbrani v posebnem e-zborniku.

Foto in video: Milan Skledar /S-tv

-- video placeholder --

Copyright 2018, Vse pravice pridržane