Nastanek in razvoj Slovenske Teritorialne obrambe - del nacionalne vojaške tradicije

Strokovni posvet Nastanek in razvoj Slovenske Teritorialne obrambe - del nacionalne vojaške tradicije je v organizaciji Zveze vojnih veteranov Slovenije in Državnega sveta potekal 16. novembra 2017. Udeležence je nagovoril tudi predsednik Državnega sveta Mitja Bervar, sledila je vrsta referatov o zgodovinskem razvoju Teritorialne obrambe in njenem pomenu.

-- video placeholder --

Program posveta: Nastanek in razvoj Slovenske Teritorialne obrambe - del nacionalne vojaške tradicije

Copyright 2013, Vse pravice pridržane