NOVA RAZPRAVA O FINANCIRANJU OBČIN

Tiskalniku prijazna oblika

Skupnost občin Slovenije in Državni svet sta 24. septembra v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije organizirala posvet Financiranje slovenskih občin. Posvet je bil namenjen predstavitvi pogledov in ugotovitev na sistem financiranja občin s strani strokovnjakov, županov in državnih svetnikov.

Za učinkovito zadovoljevanje potreb lokalnega prebivalstva oz. izvajanje nalog lokalnega pomena je ključnega pomena finančna sposobnost občin.  Od tega je odvisna kakovost življenja občanov, saj razpoložljive finance za občine določajo kakovost in obseg lokalnih storitev. Prav zato je izjemnega pomena, kakšen je sistem financiranja občin in kakšna je višina finančnih sredstev, ki jih imajo občine za izvajanje številnih pristojnosti.

Udeleženci posveta, predstavniki občin in Državnega sveta so si bili enotni v oceni, da je z novo Vlado nujno začeti novo razpravo o ustrezni ureditvi sistema financiranja občin tako, da bo ta podpiral izvajanje pristojnosti občin. Združenja občin so hkrati izpostavila nujnost pri usklajenem nastopu do Vlade glede jasne razmejitve med občinskimi pristojnostmi in njihovemu financiranju.

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane