Obisk delegacije Državnega sveta v občini Hajdina

Delegacija Državnega sveta Republike Slovenije, v kateri so bili predsednik Mitja Bervar, podpredsednik Branko Šumenjak in državni svetnik Rajko Fajt, je v torek, 18. 4. 2017, obiskala občino Hajdina. Z gostiteljem, županom mag. Stanislavom Glažarjem, podžupanom Karlom Svenškom in direktorico Občinske uprave Valerijo Šamprl so se pogovarjali o odprtih vprašanjih razvoja občine. V ospredju so bili vpliv arheoloških izkopavanj pri graditvi infratstrukture, sprememba prostorskih aktov, prometno varnostne razmere na območju Občine Hajdina in Natura 2000. Pozneje pa sta je jim pridružila direktor ZRS Bistra Ptuj dr. Štefan Čelan in direktor Komunalnega podjetja Ptuj mag. Janko Širec. Govorili so projektih, povezanih s črpanjem evropskih sredstev, o vodooskrbi in vodovarstvenih območjih. Ogledali so si tudi eno od črpalnih postaj. Predstavniki Državnega sveta so se udeležili tudi pogovorne oddaje na radiu Ptuj.

Copyright 2013, Vse pravice pridržane