Obisk predsednika Evropskega računskega sodišča

Tiskalniku prijazna oblika

Srečanje delegacije Evropskega računskega sodišča pod vodstvom predsednika Klaus-Heiner Lehne z delegacijo Državnega sveta RS pod vodstvom predsednika Alojza Kovšce

Ljubljana, 6. julij 2021

 

Drugi dan svojega obiska v Sloveniji se je  delegacija Evropskega računskega sodišča srečala z delegacijo Državnega sveta RS. Predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca je skupaj z državnima svetnikoma Mitjem Gorenščkom in Igorjem Antauerjem sprejel predsednika Evropskega računskega sodišča Klausa-Heinerja Lehneja, ki sta ga spremljala člana Evropskega računskega sodišča Rimantas Šadžius in Samo Jereb.
Obisk je v povezavi s prevzemom predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije z namenom krepitve sodelovanja med tem neodvisnim zunanjim revizojem EU in državami članicami.
Visoki gostje so predstavili delo in strategijo svojega delovanja. Evropsko računsko sodišče nima pravnih pooblastil, vendar si prizadeva izboljšati upravljanje proračuna EU v interesu evropskih davkoplačevalcev. Poroča tudi o finančnem poslovodenju v EU. V svojih ugotovitvah v okviru letnih poročil o izvrševanju proračuna EU pomaga Evropskemu parlamentu in Svetu pri njunem nadzoru načina porabe sredstev EU.

Sogovorniki so se strinjali, da so gospodarske in socialne posledice krize zaradi COVID-19 povzročile dodatne izzive in tveganja tako za države članice kot tudi evropske institucije. Črpanje sredstev iz sprejetih mehanizmov na evropski ravni zahteva zanesljivo in učinkovito upravljanje evropskih sredstev ter učinkovit nadzor njegovih odhodkov. Poudarjena je bila tudi potreba po poglobitvi zaupanja med deležniki pri nadzoru načina porabe sredstev v okviru Next Generation EU.

Foto: Milan Skledar

Copyright 2018, Vse pravice pridržane