Od vil do vilic: krajšanje poti do lokalno pridelane hrane, našega zdravja in trajnostne oskrbe

Evropski poslanec dr. Igor Šoltes, Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano in visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto so 17. marca 2017 na posvetu osrednjo pozornost namenili prednostim kratkih pridelovalnih verig, lokalno pridelane hrane, učinkovitega nadzora nad poreklom in sledljivosti prehrane. Udeležence je uvodoma nagovoril predsednik Državnega sveta Mitja Bervar.

-- video placeholder --

Copyright 2013, Vse pravice pridržane