Odbor Državnega zbora za gospodarstvo podprl Predlog zakona Državnega sveta o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svet je na 41. seji, 9. junija 2021, določil besedilo Predloga zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011. Predlog naslavlja problematiko, ki izhaja iz spornega prenosa obveznosti družb na družbenike, do katerega je prihajalo v navedenem obdobju. Predlog zakona, ki ga je v zakonodajni postopek vložil Državni svet, je 2. 11. 2021 obravnaval Odbor Državnega zbora za gospodarstvo. Na seji odbora so bili sprejeti amandmaji koalicije, ki predvidevajo drugačen postopek uveljavljanja škode od sprva predvidenega, posegajo v opredelitev upravičencev, obdobje, v katerem so bile družbe izbrisane, in določajo enoten odstotek povračila ugotovljene višine škode razen če je zaradi plačila obveznosti izbrisane družbe bila prodana nepremičnina, v kateri je družbenik živel, in v druge določbe. Predlogu zakona so v tako spremenjeni obliki podporo izrekle poslanske skupine  koalicije. Ob tem je bilo izraženo mnenje, da je bil predlog zakona vložen dobronamerno in da bi s sprejemom zakona dali znamenje, da se bodo krivice popravile in da se podobne anomalije ne bodo ponavljale.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane