Odprtje razstave Tam pri Celovcu ... Koroški plebiscit 1920 v literaturi in glasbi

Tiskalniku prijazna oblika

Na Šutni v Kamniku so 8. septembra 2020 odprli razstavo Tam pri Celovcu... Koroški plebiscit 1920 v literaturi in glasbi in prva slovenska uprizoritev enodejanke Plebiscit. Dogodka so se ob kamniškem županu Mateju Slaparju in predsedniku Državnega sveta RS Alojzu Kovšci udeležili občinske svetnice in svetniki, predstavniki veteranskih in domoljubnih društev občine Kamnik ter koroških Slovencev, vnuk generala Rudolfa Maistra Borut Maister, direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik, mag. Zora Torkar, in avtorica omenjene razstave, Alenka Juvan.

Zbrani so uvodoma prisluhnili direktorici Medobčinskega muzeja Kamnik mag. Zori Torkar, ki je zbrane nagovorila v imenu organizatorjev in med drugim dejala: »Rojstna hiša Rudolfa Maistra vse od svojega začetka delovanja leta 2013, ko jo je Občina Kamnik obnovila in namenila za muzejsko dejavnost, predstavlja na občasnih razstavah pomembne dogodke, obletnice, povezane z delovanjem kamniškega rojaka, generala Rudolfa Maistra. Tako je letos razstava Tam pri Celovcu – koroški plebiscit 1920 v literaturi in glasbi namenjena spominu ob 100. obletnici plebiscita na Koroškem, ko so se Slovenci na Koroškem 10. oktobra 1920 odločali, kje bodo še naprej živeli: v Kraljevini SHS ali v Republiki Avstriji. Rezultat je bil usoden za Slovence. Za Kraljevino SHS je v coni A glasovalo 40,9 odstotkov volilnih upravičencev. Pri vsem kulturnem in političnem dogajanju pred plebiscitom je dejavno sodeloval tudi Rudolf Maister, saj je bil predsednik Narodnega sveta za Koroško. Organizacija si je prizadevala za gospodarski in kulturni razvoj ter združitev vseh Slovencev v Kraljevini SHS. V okviru Narodnega sveta je Maister ustanovil plebiscitno pisarno, ki je postala središče plebiscitne propagande. Izdajali so časopise, propagandni tisk, spodbujali ustanavljanje čitalnic, gledaliških skupin, pevskih zborov, manifestacije, tabore ter kulturne prireditve. Skupaj z Narodnim svetom so dajali predloge za gospodarski napredek Slovencev na Koroškem.«

Župan Matej Slapar je ob tej priložnosti povedal: »Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni v imenu Občine Kamnik. V Rojstni hiši Rudolfa Maistra na Šutni v Kamniku pripravljate številne dogodke, ki opozarjajo in opominjajo na pomembna dejstva v slovenski zgodovini. Tudi ob prihajajoči stoletnici plebiscita na Koroškem, ki jo bomo obeležili 10. oktobra, ste pripravili razstavo, ki govori in opominja na to, kako pomembni so bili številni posamezniki, saj so se za obstoj našega naroda borili tako s puško na fronti kot tudi z besedo in pesmijo. Nekateri so bili bližnji Maistrovi sodelavci, drugi pa so nadaljevali svoje delo tudi, ko je Koroška po plebiscitu ostala v Avstriji. 10. oktober namreč velja za izjemen mejnik slovenske zgodovine, prebivalci Koroške v coni A s središčem v Velikovcu so odločali na plebiscitu, s katerim je bilo življenje koroških Slovencev zaznamovano za zmeraj.« Na kratko je orisal dogodke boja za severno mejo, plebiscitarno odločitev in z njim povezane dogodke ter poudaril pomen Maistrovih borcev, ki so s svojim bojem rešili za Slovenijo štajersko Podravje in od Koroške Mežiško dolino. Brez njih bi izgubili večji del Spodnje Štajerske, tako kot smo izgubili Koroško. Ob koncu pa je še povedal: »Izredno sem ponosen na to, da Medobčinski muzej na tako pomembna zgodovinska dejstva opominja tudi z razstavami, letošnje leto pa so se odločili, da si bomo lahko tukaj na vrtu ogledali enodejanko z epilogom Plebiscit, dr. Izidorja Cankarja, v izvedbi članov in članic ŠDK Sela. Ob tem je poleg omenjenih sodelovalo tudi Društvo general Maister Kamnik, ki tudi s svojim delovanjem in v okviru svojih aktivnosti prenaša in poudarja pomen Maistra, njegovih bojev in soborcev ter njegovega izjemna prispevka k temu, da imamo Slovenci svoj jezik in živimo v svobodni državi. Želim vam prijeten ogled razstave in enodejanke z iskreno željo, da cenimo to, kar so nam priborili in pridobili naši predniki.« 

O pričujoči razstavi in igri pa je pripovedovala Alenka Juvan.

Predstavitvi razstave, ki so jo spremljali glasovi pevcev Prvega slovenskega pevskega društva LIRA Kamnik pod vodstvom dr. Andreja Missona, je sledila uprizoritev enodejanke z epilogom Plebiscit, dr. Izidorja Cankarja. Pod vodstvom režiserke Andreje Humar Gruden so jo zaigrali člani ŠKD Sela. Predvsem je zanimiva simbolna povezava, saj je bila enodejanka edinkrat izvedena v Logi vasi pri Vrbskem jezeru 8. septembra 1920, in po 100 letih – prvikrat v Sloveniji, in to v Kamniku.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane