Okrogla miza: Vloga šole danes in jutri

Tiskalniku prijazna oblika

Pogledi o tem, kakšna naj bo šola v prihodnosti

Ljubljana, 18. april 2019

Danes je v polni dvorani Državnega sveta RS potekala prva v nizu okroglih miz na temo sistemskih sprememb šolstva, vzgoje in izobraževanja, katere pobudnik je Center Janeza Levca iz Ljubljane. Na posvetu z naslovom "Šola danes in jutri" so  razpravljalci predstavili različne poglede in vidike na šolstvo v prihodnosti. Sodelovali so tako teoretiki kot praktiki, zbrane pa sta nagovorila državna sekretarka Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport Martina Vuk in predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca. Slednji je izpostavil nujnost sistemskega pristopa in vključevanje širokega nabora deležnikov. Poudaril je: "Naš šolski sistem je kakovosten, vprašanje je le, kako odprt je zahtevam časa in ali je dovolj fleksibilen, da se lahko brez večjih pretresov prilagaja razvojnim izzivom časa. Zato ga je treba nenehno spremljati in vrednotiti z v naprej določenimi strokovnimi parametri, ki so oblikovani kot odgovor na to, kakšno šolo sploh potrebujemo. Morebitna reforma mora biti postopna, podprta s predhodnimi primerjalnimi evalvacijami različnih vzgojnih in izobraževalnih dosežkov na vseh področjih, ki jih vzgoja in izobraževanje obsega. Pri tem se moramo vprašati, ali smo pripravljeni učne dosežke tudi na mednarodnih testih odgovorno sprejeti pozitivno kot pohvalo za kakovost izobraževalnega sistema ali pa kot izziv za njegovo nadgradnjo ali posamezne ukrepe, s katerimi bi ga izboljšali. Če so spremembe nujne, moramo najprej oblikovati načrt, ki vključuje analizo stanja, utemeljene razloge za spremembe, pilotne študije in rokovnik. Zavedamo se, da je za  konceptualne spremembe potreben čas, zato je treba k njimi pristopiti vsenacionalno, družbeno dogovorno, nadstrankarsko. Pomembno pa je, da se v javno razpravo partnersko vključujejo strokovnjaki, šolajoča mladina in njihovi starši ter odločevalci z jasnim zavedanjem, da šola ni politični poligon, ampak vzgojno-učeči laboratorij znanj in različnih veščin, ki nas učijo preživeti.".

Nagovor predsednika Državnega sveta Alojza Kovšce

Vabilo: Vloga šole danes in jutri

Video in foto: Milan Skledar/S-tv

-- video placeholder --

Copyright 2018, Vse pravice pridržane