Otrok v družinskih sporih

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Središče ZIPOM – Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov, ki deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije, so v sodelovanju z Državnim svetom Republike Slovenije in Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, 14. maja 2015 v Rdeči dvorani Pravne fakultete, pripravili posvet na temo: Otrok v družinskih sporih.

-- video placeholder --

Na posvetu so si prizadevali v sodelovanju s predstavniki strokovne javnosti, civilne družbe in pristojnih državnih organov ugotoviti in oceniti, kako bi lahko izboljšali položaj otrok, ko se znajdejo v družinskem sporu kot njegov najšibkejši člen. Osvetlitli so različne faze družinskega spora, v katerem so otroci prepogosto le sredstvo za dosego ciljev enega od staršev, njihov glas pa je le redko slišan, še redkeje pa upoštevan. Več kot 250 navzočih je spoznalo tudi primere dobre prakse in na tej podlagi so oblikovati predloge, ki jih bo Varuh človekovih pravic RS v sodelovanju s Središčem ZIPOM poskušal uveljaviti v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi oziroma organi in organizacijami ter s podporo nevladnih organizacij in civilne družbe. K sodelovanju na posvetu so povabili predstavnike staršev, nevladnih organizacij, centrov za socialno delo, sodišč, mediatorjev, zagovornikov otrok, izvedencev, odvetnikov in drugih strokovnjakov, ki delujejo na zelo različnih področjih uresničevanja otrokovih pravic. Predstavniki pristojnih ministrstev so predstavili načrtovane aktivnostmi pri dejanski uresničitvi otrokovih pravic na obravnavanih področjih. Med uvodnimi govorniki je bil tudi predsednik Državnega sveta Mitja Bervar, ki je med drugim poudaril, da je predvsem zaskrbljujoče, da se z večanjem števila ločitev povečuje število otrok, ki so žrtve sporov med staršema. Velikokrat gre za igro čustev, ki se ne meni za racionalne rešitve v korist otrok. Ti v tem procesu predstavljajo šibkejše, tišje in ranljivejše udeležence. 

Nagovor predsednika Državnega sveta Mitje Bervarja v celoti:

Nagovor predsednika Državnega sveta Mitje Bervarja

Program posveta - Otrok v družinskih sporih

Copyright 2013, Vse pravice pridržane