Otvoritev razstave Potenciali kulture

Državni svet Republike Slovenije in Zavod Art Atelje Murn International sta v ponedeljek, 9. oktobra 2017, odprla razstavo Potenciali kulture. Udeležence je uvodoma nagovoril predsednik Državnega sveta Mitja Bervar, ki je med drugim poudaril, da je že sam naslov razstave dovolj zgovoren: kultura je potencial in ima potencial. Ta potencial skriva velike priložnosti ne le za ustvarjalce, temveč je potencial kulture in umetnosti bistveno širši. Danes nanj vse bolj gledamo tudi z vidika trajnostnega razvoja, ki temelji na treh stebrih: to so gospodarski razvoj, socialni razvoj in varstvo okolja. Potenciale za trajnostni razvoj pomembno dopolnjujeta prav kultura in umetnost kot njegov četrti steber. Razvite evropske države kulturo že dolgo prepoznavajo kot generator ustvarjalnosti, inovativnosti ter socialne kohezije. Zaradi svoje interdisciplinarnosti je ne razumejo le kot strošek, ampak kot investicijo, ki se večkratno povrne, daje multiplikativne učinke ter posledično ustvarja pomemben delež  BDP. V tem smislu so prav kulturni in ustvarjalni sektorji tisti, ki prispevajo k širjenju inovacij v drugih sektorjih in imajo pomembno vlogo pri gospodarskem in socialnem razvoju, zato morajo biti ključni del strategij, ki promovirajo trajnostno in vključujočo rast.

Foto: Milan Skledar

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane